Schrijf je kind in

Je kind
inschrijven

Vul dit formulier zo
correct mogelijk in.

Het is een belangrijk instrument
om jullie zo goed/snel
mogelijk verder te helpen.

Kinderen van 7 jaar en ouder kunnen we eerder verder helpen.
Je kan je inschrijven, maar hou hier rekening mee.

Algemeen

Voornaam

Adres

Geboortedatum

Gegevens ouder

Beginsituatie kind

Heeft je kind al watergewenning gevolgd ?

Kan je kind met het hoofd onder water ?

Durft je kind van de zwembadrand springen (eventueel met de hulp van een ouder) ?

Gaan jullie regelmatig naar een zwembad?

Waren er in het verleden nare ervaringen die zijn blijven hangen?

Typeer je kind (duid aan wat van toepassing is):

Praktisch

Mijn kind kan komen zwemmen op:

Mijn kind gaat door de week slapen om:

Aandachtspunten